Λειβαδιών, 51 , 4529, Πύργος, Λεμεσός
99966953
Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 18:00

Οι φοιτητές του  επαγγελματικού διπλώματος κατάρτισης θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν την πρακτική τους άσκηση με τους εκάστοτε επόπτες  στις δομές της ακαδημίας μας.

  • Παρασκευή φυτικών σκευασμάτων και προιόντων από φυτά και λειτουργικά τρόφιμα.
  • Παρασκεύη προιόντων από λειτουργικά τρόφιμα και διατροφαρμακευτικά.
  • Πρακτική άσκηση σε διάφορες εγκαταστάσεις του μουσείου μας και του βοτανόκηπου μας.
  • Συμμετοχή σε συμπόσια και ημερίδες σχετικές με την φυτοθεραπεία και διατροφή.
  • Παραγωγή ροφημάτων από βότανα,φυτά και λειτουργικά τρόφιμα.
  • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του διπλώματος στην Κλινική φυτοθεραπεία απαιτούνται 300 ώρες πρακτικής άσκησης.