Λειβαδιών, 51 , 4529, Πύργος, Λεμεσός
99966953
Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 18:00

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Είναι οι υπογραφείς του ιδρυτικού εγγράφου του Οργανισμού μας. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται ως αξιωματούχοι του οργανισμού μας σε συγκεκριμένες θέσεις.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Τακτικά μέλη είναι όσα πρόσωπα εξασφαλίζουν σχετική εγγραφή σύμφωνα με το Καταστατικό και τους εκάστοτε κανονισμούς και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρειάζεται να είναι διπλωματούχοι ή πιστοποιημένοι επιστήμονες υγείας  και να έχουν τουλάχιστον πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται ως αξιωματούχοι του οργανισμού μας σε συγκεκριμένες θέσεις και απολαμβάνουν όλα τα προνόμια που το Καταστατικό και η εκάστοτε κανονισμοί δύνανται να παρέχουν στα μέλη.

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Συνδεόμενα μέλη είναι πρόσωπα που σπουδάζουν σχετικό αντικέιμενο με την υγεία  καθώς και όσα άλλα πρόσωπα ενδιαφέρονται για την φυτοθεραπεία και την διατροφή  αλλά δεν κατέχουν προσόντα που απαιτούνται για να εγγραφούν ως τακτικά μέλη. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλεγούν σε συγκεκριμένες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απολαμβάνουν λιγότερα προνόμια από τα τακτικά μέλη.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
Για να γίνετε μέλος της Ακαδημίας, θα πρέπει να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής μέλους (.pdf) MEDFLORAACADEMY και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας.

Στη συνέχεια αποστείλετε την αίτηση  σας  ηλεκτρονικά στο medflora.academycyprus@gmail.com

ή με φαξ στο 25252019

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Η εφάπαξ εγγραφή για τα νέα μέλη είναι 10 ευρώ.

Η ετήσια συνδρομή είναι 20 ευρώ για όλα τα μέλη.