Λειβαδιών, 51 , 4529, Πύργος, Λεμεσός
99966953
Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 18:00
herbalist-preparing-a

Tο Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης  του Medflora Academy σας καλωσορίζει
στο Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης με τίτλο «Κλινική Φυτοθεραπεία».

Η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων οδήγησε το Κέντρο
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Medflora Academy  στο σχεδιασμό των πρωτοποριακών αυτών Προγραμμάτων Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, με γνώμονα τη διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση, αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι σπουδαστές καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή για να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δίνεται η δυνατότητα για φοίτηση εξ αποστάσεως * (βλέπε οδηγό σπουδών).

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


 

Φόρμα δήλωσης συμεττοχής * Να συμπληρωθεί η φόρμα και να αποσταλεί στο medflora.academycyprus@gmail.com

Medflora Academy Cyprus ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Υπεύθυνος προγράμματος.

Ευάγγελος Ορφανίδης.